Evaluarea Naţională 2015 Clasa a II-a - Subiecte Matematică

Evaluarea Naţională 2015.
Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de matematică.

Totodată, elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor putea susţine proba scrisă la limba maternă pe 21 mai şi cea la citit, pe 22 mai.

Evaluarea Naţională pentru clasa a IV-a începe pe 26 mai

Săptămâna viitoare, pe 26 mai, va avea loc evaluarea competenţelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a. Sesiunea de teste începe cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică iar pe 28 mai, de proba la limba maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale.

Ultima evaluare a competenţelor, cea la clasa a VI-a, va începe în 2 iunie cu proba de limbă şi comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică şi ştiinţe ale naturii.

Evaluările se desfăşoară în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Evaluarea Naţională 2015. Testele sunt evaluate în şcoală de cadrele didactice din respectiva unitate de învăţământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a şi tot câte 60 de minute pentru fiecare test de la clasa a VI-a.